Centrale backoffice

Sinds 5 september heeft de SGU (Stichting Gezondheidscentra Utrecht) een centrale backoffice.
Vanaf 1 locatie zitten assistentes van de volgende centra, gc Lunetten, gc Hoograven en gc Het Zand, op een plek bij elkaar waar alle telefoongesprekken binnenkomen. De assistentes van de centra zijn volgens een rooster ingedeeld voor deze centrale back office. Met elkaar beantwoorden zij de telefoonoproepen van de 3 centra.

Het doel van deze centrale backoffice is betere bereikbaarheid bieden. De personele bezetting in de afzonderlijk centra is vaak verre van optimaal door diverse oorzaken. Hierdoor is de bereikbaarheid vaak niet optimaal.

Onze gediplomeerde assistentes hebben in de centrale back office een assistente in opleiding (DAIO) die zij begeleiden. Hiermee leveren ze een bijdrage aan het opleiden van assistentes, waar een groot tekort aan is.

De artsen van de aangesloten centra rouleren in een dienst op de centrale backoffice als regiearts. De adviezen die u krijgt van de assistentes worden nagekeken en geautoriseerd door een arts.

De centrale backoffice is opgezet als een pilot voor een half jaar, tot februari 2023. Wekelijks is er een evaluatie over de afgelopen week en worden afspraken bijgesteld en vastgelegd. In januari zal besloten worden of de centrale backoffice blijft.