ADHD

In de wijken Lunetten en Hoograven is gestart met een zorgprogramma voor kinderen met ADHD. Een praktijkverpleegkundige GGZ geeft voorlichting aan ouders en begeleidt kinderen. Uw huisarts kan uw kind doorverwijzen naar dit zorgprogramma. Dit bestaat onder andere uit:

  • wat als je kind ADHD heeft
  • medicatie
  • meetcontroles

Hier kunt u een filmpje zien waarin wordt uitgelegd wat ADHD is.