Sommige patiënten komen regelmatig bij de huisarts. Een medische aandoening als oorzaak van hun klachten is dan vaak al uitgesloten Een laag welbevinden samenhangend met psychosociale klachten kan tal van klachten geven: hoofdpijn, vermoeidheid, somberheid of slaapproblemen. Een welzijns- of beweegactiviteit kan de ervaren gezondheid verhogen. Bij ‘Welzijn op Recept’ schrijft de eerstelijns zorgverlener een recept met verwijzing naar de sociaal of beweegmakelaar.

Welzijn op Recept in Utrecht
Welzijn op Recept in Utrecht is gestart in de wijken Zuilen/Ondiep en Overvecht. Voor de aanpak in Utrecht starten we de ontwikkeling in het hart van de wijk of buurt, vanuit het bestaande netwerk met verdere versterking van de samenwerking. Daarmee kan ook beter aangesloten worden bij de bewoners in die specifieke wijk en bij het aanwezige welzijns- en beweegaanbod.

Verwijzers
Iedereen komt bij de huisarts, vandaar dat verwijzing door een huisarts of praktijkondersteuner het meest voor de hand ligt. Maar in feite kan elke zorg- of hulpverlener uit de eerste lijn zoals een buurtteammedewerker, fysiotherapeut of diëtist, verwijzen naar de sociaal of beweegmakelaar.

Om het verwijzen makkelijk te maken is voor de professionals een webformulier gemaakt.