Organogram SGU

De stichting gezondheidscentra Utrecht is de koepel-organisatie van de 3 aangesloten gezondheidscentra. Voor de organisatie structuur zie onderstaan organogram.

Fit Lunetten is een eigen BV.