Ouderen zorg/ welzijn

De Nederlandse bevolking wordt ouder. Opname van ouderen in het verpleeg- of verzorgingshuis wordt langer uitgesteld en wonen er wonen steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis.

Het zorgprogramma Ouderenzorg is niet gericht op het voorkomen van ziekte, maar op kwaliteit van leven, waarbij behoud of herstel van het functioneren en behoud van de zelfredzaamheid centraal staan. De verpleegkundig specialist bespreekt met u of er knelpunten zijn, die de zelfredzaamheid in de weg staan en zij zal samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken.