Diabetes

Diabetes Mellitus type 2 is een chronische aandoening waarbij regelmatige controle belangrijk is om deze aandoening goed te kunnen behandelen. Hiervoor is een zorgprogramma ontwikkeld. Onderdelen van dit zorgprogramma zijn: voorlichting over leefstijl, behandeling en begeleiding door de huisarts en praktijkverpleegkundige.

Een aantal keren per jaar vindt een controle plaats door de praktijkverpleegkundige en/of de huisarts. In complexe situaties wordt ruggenspraak gehouden met internisten in het ziekenhuis.

Andere activiteiten van het gezondheidscentrum voor mensen met Diabetes Mellitus type 2 zijn:

Meer informatie over de chronische ziekte Diabetes Mellitus vindt u hier.