De SGU bestaat uit Gezondheidscentrum Lunetten, Gezondheidscentrum Hoograven en Gezondheidscentrum Het Zand. Onder de SGU vallen de huisartsen, huisartsassistenten, praktijkondersteuners (POH), fysiotherapeuten en FitLunetten. De SGU is verplicht een cliëntenraad (CR) te hebben. Dit staat beschreven in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). De Cliëntenraad bestaat momenteel uit:


Wij zijn een spreekbuis voor alle cliënten van de SGU, ongeacht de reden van uw bezoek. De cliëntenraad ontvangt graag signalen en ideeën van de achterban; cliënten (en/of hun vertegenwoordigers).  Hoe meer cliënten hun ervaringen en ideeën met ons delen, hoe beter we de gemeenschappelijke belangen kunnen vertegenwoordigen.

De cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten van cliënten. Als u een klacht heeft kunt u zich wenden tot de klachtenregeling.

De cliëntenraad
De cliëntenraad heeft medezeggenschap. Dit betekent dat wij met de bestuurder van de SGU praten en overleggen. Wij komen op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten binnen de SGU. Met de bestuurder praten wij over onderwerpen en keuzes van de SGU die cliënten raken. Hier vindt u een filmpje over wat de cliëntenraad doet.

Hier vindt u een korte samenvatting van het jaarverslag 2020. Om de uitgebreide versie jaarverslag 2021 en het werkplan 2022 kunt u op de titel van het document klikken.

De cliëntenraad mag altijd advies geven wanneer de bestuurder hierom vraagt. Maar ook zonder dat de bestuurder erom vraagt (ongevraagd advies). Ongevraagd advies geven mag over alle onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten. De SGU moet over een aantal onderwerpen instemming of advies vragen aan de cliëntenraad. Zonder deze stap, mag de SGU geen besluit nemen. De cliëntenraad is niet verplicht om advies te geven.

Dit filmpje, gemaakt tijdens het congres van de Nederlands Huisartsen Genootschap 2017, laat zien wat de cliëntenraad van de SGU doet.

De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd om lid te worden van de cliëntenraad? Of wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Mail naar clientenraad@gezondsgu.nl.

U kunt voor informatie ook mailen naar het secretariaat van de SGU, info@gezondsgu.nl