Samenwerking wijk/stad

De eerstelijns zorgverleners in de wijk Utrecht Zuid hebben vanaf 2015 een stichting en later een maatschap gevormd, genaamd UZES (Utrecht Zuid Eerstelijns Samenwerking). De leden van de maatschap zijn:

  • gezondheidscentrum Lunetten
  • gezondheidscentrum Hoograven
  • Huisartsenpraktijk NieuwPlettenburg
  • Fysiotherapie Nieuw PLettenburg
  • Apotheek Nieuw PLettenburg
  • Huisartsenpraktijk De Nieuwe Linie (voorheen F. Nieuwesteeg)

De doelstelling van UZES is samenwerken in de wijk van het medische domein, met zowel het sociale domein als met de welzijns – en vrijwilligers organisaties in de wijk. Deze samenwerking is mogelijk door de afspraken die stedelijk gemaakt worden door de diverse organisaties en de gemeente. Uzes is sinds 2022 onderdeel van de stadsorganisatie Sterkzorg. De naam UZES is veranderd in Sterkzorg Utrecht-zuid.

Vanaf 2021 is er stedelijk een organisatie opgericht, Sterkzorg, zij hebben met de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de samenwerking in de stad over 6 verschillende thema’s. Deze thema’s zijn:

Ouderen – Jeugd – GGZ – Chronische Zorg – Leefstijl – ICT.

Elke wijk geeft, binnen een aantal contractueel afgesproken kaders, hier zijn eigen uitvoering aan bovengenoemde thema’s.

In Utrecht zuid werken huisartsen – wijkverpleegkundigen – buurtteam – sociaal makelaar samen om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen.

Er zijn leefstijlprogramma’s voor volwassenen en kinderen waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn om wijkbewoners te ondersteunen om gezonder te gaan leven.

De huisartsen en POH-GGZ in de gezondheidscentra hebben afspraken en besprekingen met buurteam, Altrecht, Lister, tussenvoorziening in de wijk over hoe om te gaan met de problematieken in de wijk.

Voor de chronische zorg zijn ketenafspraken, met zowel eerste lijns-zorgverleners als specialisten in de ziekenhuizen)  op het gebied van het behandelen en begeleiden van patiënten met Diabetes, COPD en hartproblemen.

Vanuit de wijk is er met de andere wijken samen, overleg op stadsniveau met de directie en coördinatoren van Sterkzorg.