Huisregels

HUISREGELS GEZONDHEIDSCENTRUM Lunetten

 In ons gezondheidscentrum gelden de volgende regels:

 WEL

  • Medewerkers, cliënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van het gezondheidscentrum opvolgen.
  • Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen. Zo willen we dat u uw mobiel uit heeft wanneer u in gesprek bent met een medewerker uit het gezondheidscentrum. Ook vragen wij u rekening te houden met andere patiënten in de wachtkamer en hen niet te storen wanneer u belt.
  • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.

NIET

  • Zonder geldige reden mag u niet in het gezondheidscentrum aanwezig zijn.
  • Binnen het centrum mag niet gerookt worden.
  • We accepteren geen verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander intimiderend gedrag.
  • Het is verboden onder invloed te zijn van alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen.
  • Het is verboden wapens bij u te dragen.
  • Zonder toestemming mag niet gefotografeerd of gefilmd worden.

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kunnen we u de toegang tot het gezondheidscentrum ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doen we aangifte bij de politie. De medewerkers van het gezondheidscentrum zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.