Privacy reglement

Doel van het privacy reglement is een vastlegging van de maatregelen die Wijkgezondheidscentrum Lunetten heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.