Wilt u ons een compliment geven of zit u iets dwars? Meld het ons!

Mocht u erg tevreden zijn over de dienstverlening in het gezondheidscentrum of juist niet, dan horen wij dat graag. Tips en klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en (nieuwe) klachten te voorkomen.

Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene, de hulpverlener.  Als u hier niet samen uitkomt dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onpartijdige klachtenfunctionaris van het gezondheidscentrum. Zij probeert samen met u en uw hulpverlener de klacht op te lossen.

U kunt voor het indienen van de klacht gebruik maken van een klachtenformulier (op papier bij de balie op te halen). Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie van het gezondheidscentrum, opsturen naar:

Stichting Gezondheidscentra Utrecht

Postbus 24006

3502MA Utrecht

Of u kunt een mail sturen naar info@gezondsgu.nl, waarin u vermeld: uw naam, geboortedatum, het centrum waar u ingeschreven bent en uw klacht beschrijft.

Hoe werkt de klachtenafhandeling? Naar aanleiding van uw klacht wordt contact opgenomen met de betreffende medewerker(s) en uw klacht wordt besproken. Afhankelijk waar de klacht over gaat zal er een actie uit voortvloeien. U krijgt altijd een reactie op uw klacht of compliment. Dat kan per mail of schriftelijk zijn of de klachtenfunctionaris neemt telefonisch contact met u op.

Mocht u het niet eens zijn met de klachtenafhandeling dan is er de mogelijkheid om de klacht neer te reggelen bij de landelijke geschillencommissie de SKGE. Voor meer informatie zie de folder