Praktijkondersteuner GGZ

Wanneer u met psychische klachten bij de huisarts komt, kan het zijn dat deze u doorverwijst naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is in dienst van het gezondheidscentrum en onderdeel van het huisartsenteam.

De POH-GGZ brengt met u in kaart wat de achtergrond en oorzaken van de klachten zijn. Vaak kan ze u in een aantal gesprekken verder helpen. Als dit niet lukt zoekt ze samen met u bij welke hulpverlener u voor behandeling terecht kan.

Als nodig biedt de POH-GGZ gesprekken gedurende de tijd dat u op een wachtlijst staat voor vervolgbehandeling. Ook kan de POH-GGZ in een aantal gevallen ondersteunende gesprekken met u voeren als behandeling in de GGZ afgerond is.