Over Stichting Gezondheidscentra Utrecht

De Stichting Gezondheidscentra Utrecht biedt wijkgerichte, multi disciplinaire, brede en samenhangende zorg in al haar centra. SGU zet ontwikkelingen vanuit een toekomstgericht en duurzaam perspectief in. Vanuit de visie wil SGU het aanbod van brede 1ste lijnszorg in haar wijken versterken, verdiepen en vernieuwen en meerwaarde voor patiënt, professional en samenwerkingspartners realiseren.

Sinds 1 januari 2015 is de SGU in de wijk Utrecht Zuid een eerstelijnssamenwerking aangegaan met een aantal andere eerstelijns zorgverleners in Utrecht Zuid. Dit samenwerkingsverband Utrecht Zuid Eerstelijnssamenwerking (UZES) heeft als doel de kwaliteit van zorg in de wijken Lunetten en Hoograven te verhogen door met elkaar in te spelen op de problematiek binnen deze wijken.