Dementie

Netwerk Ketenzorg Dementie stad Utrecht

Het netwerk ketenzorg dementie stad Utrecht is een van de 65 dementienetwerken van Nederland. Careyn en Axion Continu hebben 12 casemanagers dementie die de regierol vervullen in trajectbegeleiding. Op de pagina Ketenzorg Dementie vindt u meer informatie.

Omdat het netwerk (nog) geen eigen website heeft, publiceren we de wachttijden op deze plek. Heeft u vragen over het netwerk of over de wachttijden dan kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator:

Margreet Hinfelaar / 06-23117593 / m.hinfelaar@careyn.nl