Praktijkondersteuner Beweegzorg

Wanneer u de assistenten van de huisarts belt voor een afspraak vanwege klachten aan het bewegingsapparaat, kan het dat zijn dat zij u inplannen bij de POH-B.

POH-B staat voor ‘’Praktijk Ondersteuner Huisarts – Beweegzorg’’. Een afspraak bij de POH-B vindt op dezelfde locatie plaats als een afspraak bij de huisarts, maar u wordt gezien door een fysiotherapeut.

De fysiotherapeut is getraind in het beoordelen van (pijn)klachten aan het bewegingsapparaat en kan inschatten of er verder onderzoek nodig is, of dat adviezen genoeg zijn. Bij twijfel vindt er altijd overleg plaats met de huisarts. Het kan ook zijn dat de POH-B u adviseert een reguliere afspraak bij de fysiotherapeut te maken voor verdere fysiotherapeutische behandeling.
Uw afspraak bij de POH-B valt, net als een afspraak bij de huisarts, onder de basisverzekering. Hiervoor worden dus geen extra kosten in rekening gebracht.