Wijkverpleging Axioncontinu

AxionContinu is een van de wijkverplegings organisaties in de wijk Leidsche Rijn. In nauwe samenwerking met onder andere huisartsen en het sociale buurtteam van de gemeente, organiseert AxionContinu de wijkverpleging in Leidsche Rijn.

Wijkverpleging is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daarbij ondersteuning en zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld na herstel van een operatie, bij dagelijkse wondzorg, hulp bij de inname van medicijnen en bij huishoudelijke taken zoals koken en schoonmaken. Het gaat om zorg en ondersteuning waarvoor u geen beroep kunt doen op familie of vrienden.

Zie hier meer informatie over Axioncontinu in Leidsche Rijn