SLIMMER begeleidt mensen naar een gezonde leefstijl

Gezond eten en voldoende bewegen is voor iedereen belangrijk en maakt je minder kwetsbaar voor ziekten. Het SLIMMER programma is een tweejarig programma en helpt deelnemers om gezamenlijk aan de slag te gaan met een gezonde leefstijl.

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Deelname aan SLIMMER kan daarom volledig vergoed worden door de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor het programma, maar er zijn enkele uitzonderingen. Het eigen risico van deelnemers wordt niet aangesproken. De verwijzing loopt altijd via de huisarts.

Download voor een samenvatting van SLIMMER onze leaflet: SLIMMER leaflet

Of kijk voor meer informatie op de website.

SLIMMER in beeld, KNGF: