Praktijkondersteuner Somatiek

De praktijkverpleegkundige somatiek is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen op het gebied van chronische aandoeningen.

Praktijkverpleegkundigen Marloes van der Vinne, Danielle Hoeppe, Janneke Katoen en centrumassistente Marianne Zaal ondersteunen de huisarts onder meer bij:

  • De zorg voor diabetespatiënten
  • De zorg voor patiënten met een chronische luchtwegaandoening zoals COPD en Astma
  • De zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten
  • Begeleiding bij stoppen met roken.
  • Het geven van advies, voorlichting aan chronisch zieken
  • Het coördineren en regelen van thuiszorg, bijvoorbeeld wanneer patiënten uit het ziekenhuis komen
  • Het geven van advies, voorlichting en testen van SOA’s.

Voor meer informatie over de inhoud van onze multidisdisciplinaire zorgprogramma’s klik hier.

De praktijkverpleegkundigen werken volgens de richtlijnen van de NHG (Nederlandse huisartsengenootschap).