Ondernemingsraad SGU

De ondernemingsraad (OR) van Stichting Gezondheidscentra Utrecht bestaat uit 5 leden:

 • Corina van Zanten,

  Centrumassistente Hoograven

 • Danielle Hoeppe

  POH S Lunetten

 • Anne van Lobenstein

  Fysiotherapeut, Lunetten en het Zand

 • Karlijn Moormann

  Huisarts Het Zand

De missie en visie van de OR:
De OR wil werken aan een organisatie waarin de zorg voor de patiënt centraal staat en het voor de medewerkers prettig werken is.
De OR wil zichtbaar, herkenbaar en bereikbaar zijn voor alle medewerkers en een goede overlegpartner zijn voor de bestuurder.
De OR toetst, controleert en initieert zo nodig het SGU-beleid, waarbij het belang van de medewerkers centraal staat.

Een hele mond vol maar we kunnen dit niet zonder de input van onze collega’s. Eén van de belangrijkste taken van de ondernemingsraad is, namens de werknemers, overleggen met de bestuurder over de gang van zaken bij de SGU. De OR heeft advies- en instemmingsrecht over een aantal vastgestelde onderwerpen, heeft recht op informatie en kan ongevraagd advies geven.

De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De OR overlegt met de Cliëntenraad, Raad van Toezicht en de vertrouwenspersoon. Alle medewerkers worden op de hoogte gesteld van de besproken onderwerpen door het rondsturen van de notulen en het delen hiervan op SharePoint. Daarnaast maakt de OR af en toe een nieuwsbrief over een actueel onderwerp.