Hart- en vaatziekten

Er zijn verschillende vormen van hart en vaatziekten. Heeft u een verhoogde kans op hart en vaatziekten dan zal de huisarts u verwijzen naar het zorgprogramma. U kunt ook zelf testen of u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten heeft. De praktijkverpleegkundige stelt samen met u een risicoprofiel op. Hiervoor controleren we jaarlijks een aantal waarden zoals: bloedsuiker, nierfunctie, cholesterol en urineonderzoek. Aan de hand van deze waarden stellen we samen met u een behandelplan op om de risicofactoren te verlagen en/of wordt in overleg met de huisarts gestart met medicatie. Het aanpakken van risicofactoren vermindert uw risico op hart- en vaatziekten en de kans om hieraan te overlijden.

U kunt ook zelf aan de slag. Een gezonde leefwijze is erg belangrijk om hart- en vaatziekten te voorkomen. Wat kunt u doen: stoppen met rokengezond eten en meer bewegen.

Meer informatie over hart en vaat aandoeningen vindt u hier.