Griepcampagne

Op zaterdag 12 november worden in wijkgezondheidscentrum Lunetten de griepprikken gegeven.

De patiënten met een indicatie voor een griepprik krijgen een brief thuis met het tijdvak waarin zij
langs kunnen komen.
Bent u geboren tussen 1-1-1953 en 31-12-1956 dan komt u ook in aanmerking voor een
pneumokokken vaccinatie. Deze kunt u tegelijk halen met de griepprik. Een uitnodigingsbrief
ontvangt u gelijk met de brief voor de griepprik.

Kijk hier voor meer informatie over de griepprik of de pneumokokken vaccinatie.