Cliëntenraad; Belangenbehartiging en een luisterend oor

De SGU hecht aan goede en intensieve contacten met haar cliënten.
Als cliënten meepraten over de geleverde zorg en ondersteuning, komt dat de kwaliteit van die zorg ten goede.
En daarom is cliëntenparticipatie belangrijk.

Onze activiteiten staan in het  jaarverslag 2022 en werkplan 2023.
Een verkorte versie van het jaarverslag ligt in alle wachtkamers.
Heeft u een vraag aan de CR? clientenraad@gezondsgu.nl is ons e-mail adres.

De CR wenst iedereen een gezonde vakantie.