Eentegeneenzaamheid

Is er iemand in je omgeving waarvan je het idee hebt dat hij of zij zich wel eens alleen voelt? In dit artikel geven we tips om hier mee om te gaan en er voor die persoon te zijn. Want een klein gebaar kan soms al heel waardevol zijn

Cliëntenraad; Belangenbehartiging en een luisterend oor

De SGU hecht aan goede en intensieve contacten met haar cliënten.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad hecht grote waarde aan cliëntenparticipatie. Wanneer cliënten meepraten over de

Afschalen maatregelen: endemische fase COVID

Test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek komen hiermee te vervallen.

Evaluatie bereikbaarheid Centrale backoffice

Wij vragen u of uw ervaring wil delen via clientenraad@gezondsgu.nl

Griepcampagne

Heeft u een indicatie voor een griepvaccinatie……

Covid-19 booster

Met de verwachtte toename Corona besmettingen in het najaar ….

Centrale backoffice

De gezondheidscentra van de SGU (Stichting Gezondheidscentra Utrecht) hebben 1 centrale back office…

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het landelijks schakelpunt (LSP) maakt veilige communicatie mogelijk …..

Digitaal inzage in uw medische dossier

Als patiënt van het gezondheidscentrum zijn er twee wegen om uw medisch dossier zelf in te zien…