Project Centrale backoffice

Evaluatie bereikbaarheid

Vanaf 5 september dit jaar hebben we een test gedraaid om onze telefonische bereikbaarheid te vergroten en de opening van de balie weer te kunnen realiseren. In januari evalueren we deze test. We horen graag van u of u hier feedback op wilt geven.

In het kort

De telefoongesprekken van de 3 centra (gc Lunetten, gc Hoograven en gc Het Zand) komen op één centrale plek binnen en worden beantwoord door assistentes van onze centra. Naast de vaste assistentes van de centra zijn er ook een aantal doktersassistentes in opleiding die deze “Centrale backoffice” bemensen. Er is een huisarts als regie arts aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het advies geven aan de assistentes. Zo leiden we nieuwe doktersassistenten op en vechten we tegen het grote tekort op de arbeidsmarkt.

Een ander doel was om de telefoon in de piek uren van de andere centra voor elkaar op te vangen en zo de wachttijd aan de telefoon in te korten. De wachttijd kon op sommige momenten tot drie kwartier oplopen. De Centrale backoffice is een test van een half jaar die in maart afloopt, de evaluatie start nu.

Als u hier een mening over wilt geven of uw ervaring wilt delen, zowel positief als negatief, dan horen we die heel graag via onze cliëntenraad. We hebben de test in overleg met onze cliëntenraad opgestart en willen hem graag ook met de cliëntenraad evalueren.

» U kunt uw ervaring delen via clientenraad@gezondsgu.nl

Alvast veel dank!