Afschalen maatregelen: endemische fase COVID

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de omikronvariant onder de Nederlandse populatie hoog. Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie met SARS-CoV-2 een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de coronauitbraak terechtgekomen. De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek èn voor zorgmedewerkers worden daarom afgeschaald.

Test- en isolatieadvies algemene populatie

Test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek komen hiermee te vervallen. De coronaspecifieke adviezen worden vervangen door een aantal aanvullende algemene adviezen voor personen met een luchtweginfectie, te weten:

  • Blijf, indien mogelijk, thuis als je je ziek voelt.
  • Vermijd contact met personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van een luchtweginfectie.
  • Draag bij bezoek aan de huisartspraktijk svp een mondneusmasker om kwetsbare mede patiënten te beschermen.

De geldende algemene infectiepreventieve adviezen (handhygiëne, hoest/snuit/nieshygiëne en goede ventilatie) blijven belangrijk.

Covid-19 vaccinatie

In het voorjaar volgt geen grootschalige vaccinatiecampagne. Alleen mensen met een ernstig verstoord immuunsysteem kunnen via de GGD een vaccin krijgen, wanneer hun behandelend specialist dit indiceert (vaccinatiezorg op maat).
In de zomerperiode zal de Gezondheidsraad een advies uitbrengen over een eventuele vaccinatieronde COVID-19 in het najaar van 2023.