Cliëntenraad

De Cliëntenraad hecht grote waarde aan cliëntenparticipatie. Wanneer cliënten meepraten over de zorg en ondersteuning die ze ontvangen, draagt dit bij aan de kwaliteit van de zorg.

Wij willen iedereen bedanken voor de ingezonden reacties voor de evaluatie van de pilot BackOffice. Ons jaarverslag 2022 en werkplan 2023 zijn beschikbaar op de centrum website. Binnenkort zal ook het visuele jaarverslag in de wachtkamers van de gezondheidscentra te vinden zijn.

Wilt u meer informatie over wat de cliëntenraad voor u kan
betekenen? Klik dan op Cliëntenraad op website van uw
centrum. Ons e-mail adres is clientenraad@gezondsgu.nl.