Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het landelijks schakelpunt (LSP) maakt veilige communicatie mogelijk tussen de huisarts, ziekenhuis, huisartsenpost en de apotheek. Dat betekent bijvoorbeeld dat als u onverhoopt gebruik moet maken van de Spoedpost, men daar over de juiste medische gegevens (waaronder bijv. medicatie) van u beschikt en u sneller en doeltreffender geholpen kunt worden. Uiteraard worden uw medische gegevens veilig en volgens de privacywetgeving bewaard.
Alleen met uw toestemming kunnen we informatie zoals allergieën, medicatielijsten en recente behandelingen delen als u zich bij een aangesloten zorgverlener meldt. Ons huisartsenteam vindt het een mooie stap voorwaarts.

Lees er meer over op en regel je toestemming op: www.volgjezorg.nl
Voor vragen kunt u altijd terecht bij ons team en aanmelden kan ook met een formulier. Er liggen formulieren klaar in de wachtkamer en bij de balie.
U kunt uw toestemming en wensen ook mondeling bespreken met de huisarts, praktijkondersteuner of assistente.